Ayşe Hatun Özen Eğitim ve Dayanışma Vakfı

Ayşe Hatun Özen Eğitim ve Dayanışma Vakfı (AHEV); bünyesinde, topluma sosyal ve kültürel alanlarda ve geniş yelpazede pek çok hizmeti sunmak amacıyla, 2011 yılında kurulmuştur. Tarifsiz bir heyecan ve engin bir umutla atılan bu ilk adımla başlayan yolculuğun rotası çizilirken, sadece bu ülkenin insanları değil tüm dünyanın tekamülü hedef alınmıştır.

Ülkemiz ve dünyada gerek eğitim gerekse kültürel ve sosyal dayanışma anlamında artan ihtiyaçları, gücümüzün en yüksek mertebesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak, bunu yaparken din, dil, ırk ayırt etmeksizin tüm dünyayı kucaklayarak gücümüz oranında bugünü ve yarını daha yaşanabilir kılmak amacıyla yola çıktık.

Ahev

Bizler, Vakfımızı;

Dünyanın her yerindeki sosyal ihtiyaca duyarlılık göstererek yardım etmeye ve toplumun yardım değerlerini harekete geçirerek ihtiyaç sahiplerine kalıcı çözümler götürmeye, ülkemizde maddi olanaksızlıklar nedeniyle eğitim imkanlarına kavuşamayan öğrencilerimizin ve gençlerimizin yurt içi ve yurt dışında eğitim olanaklarıyla buluşmasını sağlayarak eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunmaya ve yüce gönüllü hayırseverlerimiz ve ihtiyaç sahiplerimiz arasında kalıcı bir iyilik köprüsü oluşturmaya ve bu köprünün devamlılığını güvence altına almaya adadık.

Amacımız

Tüm insanlığa ve Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımıza eğitim öğretim, sosyal bilimsel ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması için binalar yapılması her türlü sosyal sorunların çözülmesi için paneller, konferanslar, toplantılar yapılması, hizmet verilmesi, hizmet verenlerin desteklenmesi maddi ve manevi değerlerin ortaya çıkarılması tanıtılması, korunması amacı ile hizmetlerini sunmaktadır.

Ahev

Vizyonumuz

Dünyada refah, esenlik, adalet ve beraberlik için; gerek tek başına, gerekse diğer sosyal kuruluşlarla beraber çalışarak, ülkemizin yardım ve yardımlaşma değerlerini harekete geçirmektir.

Din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin ve ihtiyaç sahiplerinin hassasiyetlerini koruyarak yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaçlara, sürekliliği olan çözümler oluşturmak ve yardımlarda bulunmaktır.

Yardım alanında uluslararası sınır tanımadan tüm insanlığı kucaklayarak, koordineli çalışmak ve  daha büyük hizmetler ifa etmektir.

Misyonumuz

İnsanlığın sosyal, kültürel ve bilimsel gelişimine hizmet ederken, hizmet verenleri desteklemektir.

Her seviyede yurtiçi ve yurtdışı eğitim-öğrenim bursları vererek öğrencilere ve yardıma muhtaçlara her türlü yardımda bulunmaktır.

Kuruluş amacı doğrultusunda; paneller ve konferanslar yapılmasını sağlayarak fikir alışverişlerini olanaklı kılmak ve düşünce platformları oluşturmaktır.

İhtiyaç sahiplerine yardım planları doğrultusunda gereken destek, proje, organizasyon, yapı ve yapılanmaları en üst düzeyde donanım ve teknolojilerle sağlamaktır.