Ayni Yardım

Sosyal yardımlarımız çerçevesindeki ‘Ayni Yardım’; yoksulluk içinde olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken kişilere ve ailelere, kaynakların yeterliliği ölçüsünde yapılan yardımları kapsamaktadır. Yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, tıbbi araç-gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araçları gibi sosyal incel- eme raporuyla, müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımları bunların arasındadır.

Yardımdan kimler yararlanabilir?

  • Korunma kararlı kuruluşta bakılan çocuklardan ailesi yanında bakılabilecek olanlar,
  • Korunma kararlı sırada bekleyen çocuklar,
  • Hakkında korunma kararı alınmak talebiyle başvuruda bulunulup, korunma kararı alınmaksızın ekonomik destek ile ailesi yanında bakılabilecek durumda olan çocuklar,
  • Doğal afetler nedeniyle ekonomik yoksunluk içine düşmüş olan, ailelerini veya yakınlarını kaybederek kimsesiz ve korunmasız kalmış kişiler,
  • Olağanüstü bir felaket, hastalık veya kaza geçirerek, belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayatı tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan kişiler,
  • Korunma kararı olup da yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle yetiştirme yurtlarından ayrılan çocuklar ve
  • Korunma kararı olmamakla birlikte eğitimine devam edemeyecek durumda olan ilköğretim öğrencileri.
Ayni Yardım